Kabbala pour tous. La contraction de l´Infini-Tsemah Tsedek